Διαγωνισμός

Το πορτρέτο στην αρχική σελίδα, αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα "γεννημένων από τις φλόγες", που είναι και το θέμα του φετινού φωτογραφικού διαγωνισμού ΠΡΟΣΩΠΑ 2019. Επιχειρείται να προσεγγιστούν και να αναδειχθούν άνθρωποι που το πυρρόξανθο χρώμα τους προσδίδει στην εικόνα τους κάτι το ευγενικά ξεχωριστό και –εν πολλοίς– σπάνιο. Μοιάζουν σαν να έρχονται από παραμύθια παλαιά. Σαν από φλόγες βαμμένοι είναι: φλεγόμενοι και μη καιόμενοι. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας ως περιφερόμενες δάδες! Βρείτε τους. Φωτογραφίστε τους. Η διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό ξεκίνησε την 1η Αυγούστου 2019, περιμένοντας τις δικές σας ginger φωτογραφικές εκδοχές... 


Κριτική Επιτροπή: Salvo Genovesi, María Elena Muñoz Bonilla, Θανάσης Αθανασιάδης, Δημήτρης Βαβλιάρας


Βραβεία για τους νικητές: 

1ο και 2ο Βραβείo
Κοινή ατομική έκθεση.

3ο Βραβείο
Λεύκωμα καταξιωμένου φωτογράφου. 

– Σε όλους ανεξαιρέτως τους νικητές θα προσφερθεί φιλοξενία (artistic residency) στην Ύδρα, στο πλαίσιο της ANIMART 2020


Προθεσμίες
Έναρξη υποβολής έργων: 1 Αυγούστου 2019
Ολοκλήρωση υποβολής έργων: 15 Νοεμβρίου 2019
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 1 Δεκεμβρίου 2019


Όροι Συµµετοχής
1. Δικαίωμα Συµµετοχής έχουν όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας ή γνώσεων περί των ψηφιακών µέσων.
2. Ο κάθε μετέχων μπορεί να στείλει έως δέκα (10) ψηφιακές φωτογραφίες σε αρχείο μορφής .jpeg, 150dpi ανάλυση, μέγιστου όγκου 4ΜΒ, ορθογώνιας ή παραλληλόγραµµης διάταξης.
3. Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν στους δημιουργούς τους, όπως και η ευθύνη για τη γνησιότητά τους.
4. Ουδεμία εμπορική χρήση και εκμετάλλευση προβλέπεται από τους διοργανωτές του διαγωνισμού και της έκθεσης, πέραν των αναγκών προώθησης (έντυπης και ηλεκτρονικής) του γεγονότος.
5. Τα ψηφιακά αρχεία των φωτογραφιών θα υποβάλλονται σε συµπιεσµένη μορφή (.zip/.rar) μέσω του μηχανισμού υποβολής. Μέγιστο μέγεθος φακέλου: 25MB.
6. Οι φωτογραφίες που υποβάλλονται προς κρίση, πρέπει να φέρουν ως όνομα αρχείου το ονοµατεπώνυµο του φωτογράφου και τον τίτλο του έργου. π.χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ_ΜΑΡΙΑ_Άκτιστο_Φως.
7. Οι φωτογραφίες που δεν θα εκτυπωθούν, θα αναρτηθούν για ένα έτος σε ψηφιακή φωτοθήκη.

Κόστος Συµµετοχής
Κάθε συµµετοχή προβλέπει κόστος εγγραφής 20 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα που σχετίζονται με τη διοργάνωση του διαγωνισμού, την εκτύπωση των επιλεγμένων φωτογραφιών και την έκθεσή τους.